top of page

Skal bygge testlab i Norges største ombruksfabrikk– Jeg har savnet et miljø som utvikler de sexy løsningene som trengs for å få fart på det sirkulære skiftet. Vårt mål er å bli en “go to”-arena for selskaper som vil utvikle sirkulære løsninger som er bedre enn de som finnes i dag.

Det sier Preben Carlsen, daglig leder i Switch, om hvorfor de nå etablerer et sirkulært laboratorium på Nydalen Fabrikker.


– Sammen skal vi eksperimentere oss frem til sirkulære løsninger som leverer kvalitet til kundene, lønnsomhet til bedriftene, inkluderende arbeidsplasser til samfunnet og kutt i klima- og miljøavtrykk til naturen, sier Carlsen.


 
 

Stort potensial for nye løsninger

En undersøkelse fra Circular Norway viser at kun 2,4 prosent av den norske økonomien er sirkulær. Samtidig avdekker analysen et sirkulært potensial på hele 46 prosent. Det plasserer Norge på jumboplass i Europa.


– Norsk økonomi er basert på et “bruk og kast”-prinsipp som ikke er levedyktig. Hadde resten av verden hatt samme forbruk som oss, måtte naturen ha reprodusert over tre ganger så mye ressurser, som den er i stand til. Når vi samtidig bygger ned natur i stort tempo, sier det seg selv at den etablerte forbruksmodellen må erstattes så fort som mulig. Fremtidens løsninger må være sirkulære “by design”. Det krever forandring i alle deler av verdikjeden, sier Anne Dubrau, fabrikksjef og med-gründer av Nydalen Fabrikker.


Fabrikk-gründere: Guri Hummelsund, Anne Dubrau og Randi Kvissel Haugen, er de tre damene som står bak Nydalen Fabrikker. Nå starter de testlab sammen med Switch.3300 kvm sirkulær industri

Nydalen Fabrikker er den første store satsingen på re-industrialisering i Norge. I løpet av høsten skal fabrikken fylles med 3300 kvadratmeter sirkulær industri, fabrikkutsalg og løsninger for arbeidstrening for mennesker som har falt utenfor.

– I dag er nesten all urban industri flagget ut til lavkostland, men i takt med at vi bruker opp naturressursene, ser vi et økende behov for å få mer ut av råvarene som går med til å produsere tingene vi trenger. Det krever kortreiste verdikjeder som er rigget for ombruk i industriell skala. Vårt mål er å være en pådriver av denne utviklingen, sier Dubrau.

Stor interesse: Det er ikke første gang Nydalen Fabrikker og Switch samarbeider. I mars samarbeidet de om pre-åpningen av Nydalen Fabrikker, som samlet over 400 personer og satt reindustrialiseringen av Norge på agendaen.


Næringslivet må være klare når EU trykker på knappen

At det er behov for å få fortgang i den sirkulære overgangen, er det liten tvil om. Norge ligger allerede langt bak land som Nederland, Finland, Danmark og Sverige. Samtidig er EU i ferd med å vedta en regulatorisk kraftpakke som vil endre spillereglene for norsk næringsliv. – Når EUs økodesigndirektiv, “right to repair” og taksonomi begynner å virke, vil norske bedrifter få store utfordringer i konkurransen med de ledende aktørene i Europa. Heldigvis tar det litt tid før EU-reguleringene treffer oss. Dermed har vi et tidsvindu som vi må utnytte til å eksperimentere oss frem til de beste løsningene for ombruk, reparasjon og reproduksjon. Hvis vi ikke starter nå, risikerer vi at norsk næringsliv går glipp av muligheten å ta ledende posisjoner i Europa, når EU trykker på den sirkulære knappen, sier Carlsen.


Klar for endring: Det har snart gått et år siden Preben Carlsen startet Switch. – Det har vært akkurat så lærerikt som jeg hadde håpet, og nå er vi klare for å skyte fart, sier han.


Vil du vite mer om Switch Labs?

Ta kontakt med Preben Carlsen, daglig leder i Switch, på tlf. (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@switch.no
Kommentarer


bottom of page