top of page

Nytt innholdsbyrå bruker KI for å gi folk med lese- og skrivevansker jobb som tekstforfattere

Over 300.000 nordmenn som står utenfor arbeidslivet har lese- og skrivevansker. Nå skal det nye innholdsbyrået Switch Work hjelpe noen av dem med å få jobb som tekstforfattere.


Funksjonshindring: Så vanskelig kan det være for mennesker med lese- og skrivevansker å dekode skriftspråket, som utgjør en stor funksjonshindring for rundt 1 million nordmenn.


Ifølge Dysleksi Norge har 50 prosent av alle som står på utsiden av arbeidslivet lese- og skrivevansker. Den årlige samfunnskostnaden for utenforskapet i Norge er på 194 milliarder kroner. I tillegg kommer de personlige kostnadene knyttet til redusert livskvalitet og økt belastning på helse- og kriminalitetsomsorgen. – Skriftspråket er en barriere som gjør det vanskelig for mange å få jobb. Det gjelder spesielt for alle som drømmer om å jobbe med kommunikasjon og historiefortelling. For å gi dem en vei inn i arbeidslivet starter vi innholdsbyrået Switch Work som tar i bruk kunstig intelligens, inkluderende arbeidsprosesser og faglig oppfølging for å gi mennesker med lese- og skrivevansker muligheten til å jobbe som tekstforfattere og skribenter, sier Bjørn Glestad, byråleder i Switch Work.


Bryter barrierer: Bjørn Glestad starter Switch Work, som sannsynligvis er det første innholdsbyrået i verden som satser på kunstig intelligens og arbeidsinkludering for å få folk med lese- og skrivevansker ut i jobb.

– Kan frigjøre sitt fulle potensial

Glestad har lang erfaring som leder av eget produksjonsbyrå og kjenner kommunikasjonsbransjen godt.


– Det er ingen direkte sammenheng mellom å være en god historieforteller og ha gode skriveferdigheter. Det er bare mangel på språkteknologi som har gjort at det har blitt sånn, men kunstig intelligens snur situasjonen på hodet. Nå har historiefortellere som har hatt skriftspråk som funksjonshindring endelig fått verktøyet de trenger for å frigjøre sitt fulle potensial, sier Glestad.


Partnerskap med OsloKollega

Kunstig intelligens er en viktig nøkkel for å lykkes med inkludering av mennesker med lese- og skrivevansker, men mange trenger også individuell tilrettelegging og oppfølging for å fungere i jobben. Derfor har Switch Work etablert et strategisk samarbeid med OsloKollega, som er den største arbeidsinkluderingsbedriften i Oslo.


Ikke så annerledes: Andreas Berfenstam i OsloKollega ser store muligheter for å ta i bruk kunstig intelligens som verktøy for å få flere i utenforskapet ut i arbeid. – Menneskene i utenforskapet er ikke så annerledes som mange skal ha det til. Tvert imot har de kompetanser, talenter og perspektiver som kan skape viktige verdier i næringslivet. Kunstig intelligens åpner nye dører for mange, så skal vi sørge for å legge forholdene godt til rette så de som kommer i jobb lykkes best mulig, sier Andreas Berfenstam, daglig leder i

OsloKollega Utvikling.


Språkmodell som hjelpemiddel

Bak satsingen på Switch Work står innovasjons- og kommunikasjonsselskapet Switch, med Preben Carlsen i spissen. Han har tidligere bygget opp kommunikasjonsbyrået Trigger og vært med å starte en rekke andre selskaper.


– Ideen om å bruke kunstig intelligens som verktøy for arbeidsinkludering så dagens lys da jeg møtte en dame som drømte om å bli journalist, men ikke fikk jobb fordi hun hadde dysleksi. I stedet endte hun opp på uføretrygd som 18-åring, sier Preben Carlsen.


Sterkt møte: Preben Carlsen tok initiativ til å starte Switch Work da han ble kjent med en dame som fikk uføretrygd til 18-årsdagen. Foto: Herman Dreyer. Historien gjorde inntrykk og brikkene falt fort på plass da han satte seg inn i hvordan ChatGPT kan brukes som hjelpemiddel for mennesker med lese- og skrivevansker.


– I bunn og grunn snakker vi om en statistisk språkmodell som er trent opp på så store mengder data at den kan gi presise sannsynlighetsfordelinger av sekvenser av ord og analysere, og generere tekst basert på naturlig språk. Nå som tale-til-tekst-funksjonaliteten fungerer godt, har vi tilgang til arbeidsverktøy som passer perfekt for å inkludere mennesker med lese- og skrivevansker i arbeidslivet.


KI-verktøy: Illustrasjonen er generert av Dall-E og viser hvordan teknologi kan bryte ned funksjonsbarrierer som skriftspråket representerer for folk med lese- og skrivevansker.


Kan automatisere halvparten av tekstforfatter-oppgavene

Ifølge et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Lausanne har tekstforfatter-yrket en automatiseringsrisiko på 0.58 på en skala fra 0.43 til 0.78. Det betyr at omtrent halvparten av arbeidsoppgavene kan automatiseres med dagens teknologi, noe som også tar ned kostnaden på innholdsproduksjonen betydelig.


Automatiseringsrisiko: Forskere ved Universitetet i Lausanne har utviklet et verktøy for å analysere automatiseringsrisikoen for ulike yrker. Prøv selv her. – Tekstforfatter er et yrke som krever menneskelig kreativitet, kvalitetssikring og samhandling med oppdragsgivere og kollegaer, men selve skrivejobben kan språkmodellene ta hånd om i mange tilfeller. Dermed blir prosessene mer effektive og prisen på innhold kan reduseres med rundt 50 prosent fra ordinær markedspris. Derfor synes vi innholdsproduksjon er et spennende sted å starte, så vil tiden vise om vi kan videreutvikle satsingen til andre yrkesgrupper, sier Carlsen.


Jobber for bærekraftig utvikling

Switch jobber for å skape bærekraftig utvikling. Med FNs bærekraftsmål som utgangspunkt opererer selskapet i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, utdanning og innovasjon. Målet er å motivere mennesker og virksomheter til å ta bærekraftige valg ved å utvikle og dele kunnskap, inspirasjon og nye løsninger som gjør det mulig i en travel hverdag.


Switch Work er en satsing i regi av Switch som skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål nummer 8 om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.


Vil du vite mer om Switch Work?

Ta kontakt med Bjørn Glestad, byråleder i Switch Work, på telefon 411 05 497 eller e-post: bjorn@switch.no

Comments


bottom of page