top of page

We Play Green satser stort på ombruk av fotballutstyr

We Play Green vil ta større ansvar for å løse miljøproblemer som er skapt av fotballen. Nå inngår de et samarbeid med Switch Labs for å utvikle en klubbløsning for ombruk av fotballdrakter.


Spiller grønt: Morten Thorsby bruker fotballen som plattform for å få fart i det grønne skiftet. Nå satser han på ny løsning for ombruk av fotballutstyr. Foto: We Play Green.Fotball er verdens største idrett med et nedslagsfelt på over fem milliarder mennesker. Det gir fotballen en enorm påvirkningskraft. Den vil We Play Green bruke for å mobilisere flest mulig til å bli med på det grønne skiftet.Fast fashion har inntatt fotballen

We Play Green ble startet av fotballspiller Morten Thorsby i 2020. Nå starter miljøorganisasjonen et nytt kapitel, når de starter sin aller første satsing som skal løse et miljøproblem som fotballen selv har skapt.


– De siste årene har fotballen hentet inspirasjon fra fast fashion for å øke salget av klubbdrakter. Sesongkolleksjoner og hyppige bytter av spillere og sponsorer, har gjort klubbdrakter til big business. Draktene er laget av billige plastmaterialer og designet for et kort liv. Det stimulerer til overforbruk med negative miljøeffekter og utenforskap som resultat, sier Morten Thorsby, grunnlegger av We Play Green.


Spiller grønt: Gjennom We Play Green har Morten Thorsby på kort tid fått en sterk stemme for miljøet i internasjonal fotball. Nå vil han løse miljøproblemer fotballen selv har skapt.


 
 

Må være rimelig og enkelt å velge bærekraft

For å løse problemet har We Play Green etablert partnerskap med Switch Labs, som skal bidra i utviklingen av en løsning som skal redusere klima- og miljøavtrykket i alle deler av verdikjeden.


– Vi utvikler et system som tar ansvar for bærekraftig produksjon, bruk og ombruk i alle fasene av draktenes liv. Målet er å levere en løsning som gjør det enkelt for både klubber og spillere å velge et bærekraftig og inkluderende alternativ som passer for alle, sier Preben Carlsen, daglig leder i Switch.
Et kinderegg

Han trekker frem viktigheten av at løsningen både er rimeligere, enklere og mer bærekraftig enn alternativene som finnes på markedet i dag.


– Økende utstyrspress gjør at mange barn ikke lenger har råd til å spille fotball. Dermed faller flere utenfor. Det viser at behovet for en rimelig og god ombruksløsning er stort, sier Carlsen.


Grønt partnerskap: Preben Carlsen i Switch har ambisjoner om at samarbeidet med We Play Green skal resultere i en ombruksløsning som er enklere, rimeligere og mer bærekraftig enn dagens alternativer for kjøp og kast.– Vi vet hvor vanskelig det er å få klubbhverdagen til å gå rundt. Derfor jobber vi tett med dem for å levere en løsning som gjør det enkelt for både klubber og medlemmer å spare penger og miljøet. Sammen skal vi utvikle We Play Green Collection til å bli et kinderegg som både reduserer overforbruk, utstyrspress og negative miljøeffekter, sier Thorsby.

Kommentare


bottom of page